راهنمای کاربری قسمت پیگیری درخواست
کاربر گرامی

برای اینکه از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوید، در صورتی که کد رهگیری درخواست موجود باشد، آنرا در قسمت کد رهگیری وارد نمایید، سپس کد امنیتی زیر آن را وارد نمایید. در نهایت دکمه ورود را بفشارید

در صورتی که کدرهگیری را بخاطر ندارید، در قسمت ورود با سایر اطلاعات، اطلاعات درخواستی را وارد نموده و سپس دکمه ورود را بفشارید.