راهنمای کاربری قسمت انتخاب خدمات
کاربر گرامی

در این قسمت لیستی از خدمات قابل ارائه در سیستم نمایش داده می شود. شما خدمتی که مورد نظر تان است از لیست انتخاب نمایید، در صورتی که قبلا درخواست داده اید دکمه پیگیری را بفشارید، در غیر این صورت دکمه درخواست را بفشارید