لطفا صبر کنید
 
ثبت نام
* ملیت /الجنسیه/ Nationality
* نام /الاسم/ First Name * نام خانوادگی /اللقب/ Family Name
* تلفن همراه /رقم الجوال/ Cell/Mobile Phone کد ملی /رقم الجواز/ National ID number
* پست الکترونیکی /البرید الالکترونی/ Email Address نام همایش /اسم الموتمر/ Title of Conference
* نوع ثبت نام /نوع التسجیل/ Registration * وضعیت شرکت کننده /الحاله العلمیه للمشارک / Participant's status
ثبت اطلاعات تکمیلی
* سال تولد /سنه المیلاد/ Date of Birth * جنسیت /الجنس/ Male/Female
استان /المحافظه/ State/Province * شهر /المدینه/ City
آدرس /العنوان/ Mailing Address
* مدرک تحصیلی /الشهاده المستلمه/ Education * رشته تحصیلی /التخصص الدراسی/ Field of Study
رتبه علمی(اساتید) /الرتبه التعلیمیه (للاساتذه)/ Professional Rank (For Academic Staff) * دانشگاه محل تحصیل /الجامعه او المعهد/ University
شغل /المهنه/ Job Title محل اشتغال /عنوان مکان الوظیفه/ Business/Location
تخصص / التخصص الدراسی تصویر مدرک /صوره الوثیقه الدراسیه/ Academic Certificate

توجه: دانشجویان و اساتید محترم در قسمت تصویر، حتما مدرک خود را ارسال نمایند