لطفا صبر کنید
    سامانه 118 دانشگاه قم
سامانه 118 دانشگاه قم
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000-025 فكس : 32854499-025
-------------------------
1- جهت برقراري تماس مستقيم با شماره هاي داخلي دانشگاه كه با 3 شروع مي شوند پيش شماره 3210 را به آن اضافه نماييد و يا با شماره 32103000 تماس حاصل فرماييد.
2- جهت برقرار تماس با شماره هاي داخلي دانشگاه كه با 2 شروع مي شوند با شماره 32853312 تماس بگيريد و سپس شماره داخلي را شماره گيري نماييد و يا منتظر پاسخ اپراتور بمانيد.
براي جستجوي شماره مورد نظر حداقل يكي از فيلدهاي زير را تكميل و روي جستجو كليك كنيد
نام و نام خانوادگی/نام مکان
معاونت/حوزه کاری
واحد سازمانی
پست سازمانی
شماره تماس